Personal Data

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost​ Yoga concept s.r.o. se sídlem Vlčice 200, 541 01 Vlčice u Trutnova, identifikační číslo: 05345073, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37635 (dále jen „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Yoga Store, Wonkova 1254/5, 500 02 Hradec Králové, adresa elektronické pošty info@yogastore.cz, telefon +420 775 650 105.
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.
 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:


Předávání údajů spojené se správou informačních systémů:
wpj s.r.o., CZ28860608
Smartsupp.com, s.r.o., CZ03668681
CRISP IM SARL, 833085806

Předání údajů spojené s vyřízením objednávky v závislosti na výběru způsobu platby a dopravy může proběhnout se společnostmi:
Česká pošta, s.p., CZ47114983
DHL Express (Czech Republic) s.r.o., CZ25683446
PPL CZ s.r.o., CZ25194798
ThePay.cz, s.r.o., CZ28135261

Předávání údajů spojené s marketingovými službami:
Facebook Ireland Limited, IE9692928F
Google Ireland Limited, IE6388047V
Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
Seznam.cz, a.s., CZ26168685
UAB "MailerLite", LT100007448516

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. ​Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Customize your shopping experience

By selecting a shipping country, you'll have more accurate information about shipping rates and delivery time.

Contact us

Load